Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, predpoladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie. Ak s týmto nesúhlasíte, môžete túto stránku prezerať v tkzv. režime inkognito prostredníctvom internetového prehliadača Chome, alebo Firefox a tým sa nebudú ukladať žiadne automatické údaje.
Facebook

OP a OOU
Obchodné podmienky a OOU

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez sociálnu sieť FACEBOOK/WHYSLOVAKIA vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Podmienky ochrany osobných údajov vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Reklamačný formulár vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

 

 
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
Platné od 01.06.2018 pre E-shop
www.
whysk
.sk
1. Všeobecné ustanovenia
1.1
Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť
WHY s.r.o.
so sídlom Slov.nár.povstania 2363/13, 920 01 Hlohovec
IČO : 50910558
DIČ : 2120522679
IČ DPH : SK2120522679
zapísaná v registri okresného súdu Trnava, Oddiel sro, vložka číslo 40093/T
(ďalej len „predávajúci“)
a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru vyrábaného na zákazku (pokiaľ u tovaru nie je uvedené inak) na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
1.2
Orgán dozoru : Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23
WEB SOI:
www.soi.sk
1.3
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenie kúpnej zmluvy sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú
kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odchýlne podmienky od týchto ochchodných a reklamačných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami.
Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi SR.
1.4
Všetky zobrazené konečné ceny za tovar a prípadné služby na stránke www.whysk.sk, ďalej len na
internetovej stránke elektronického obchodu, ktoré prevádzkuje predávajúci sú zobrazené v EUR
vrátane platnej DPH vo výške 20%. Táto cena je zvýraznená väčšou veľkosťou a hrúbkou písma.
Predávajúci pri tovare zobrazuje aj informatívnu cenu bez DPH, ďalej len informatívna cena bez 
DPH. Predávajúci môže pri cene zobrazovať aj informatívnu cenu v CZK, na ktorej výpočet bol
použitý konverzný kurz určený predávajúcim.
Pre kupujúceho je záväzná cena uvedená ako „Naša cena s DPH (20%)“ v EUR.
1.5
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke
www.
whysk.sk
bez akéhokoľvek upozornenia vopred. Zmena ceny tovaru sa však neuplatňuje na
kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny. Cena tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy je záväzná.
2. Spôsob uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1
Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom
internetovej predajne
www.
whysk
.sk
v nákupnom košíku (po vyplnení potrebných údajov na
doručenie zásielky), potvrdení ochrany osobných údajov a po kliknutí na „Odoslať objednávku“ .
Po odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť platby za objednaný tovar. Kupujúci je
povinný riadne v objednávke vyplniť všetky potrebné údaje s diakritikou najmä : meno a
priezvisko, poštovú adresu (fakturačnú adresu), dodaciu adresu ak je iná ako poštovná/fakturačná,
telefónne/mobilné číslo, e-mailovú adresu, v prípade nákupu na firmu IČO, DIČ, prípadne IČ DPH.
2.2
Následne bude kupujúcemu doručená informácia o objednávke na e-mailovú adresu, ktorú uviedol
v objednávkovom formuláre. Informácia bude obsahovať všetky informácie o objednávke
kupujúceho, najmä objednaný tovar, množstvo objednaného tovaru, cena za objednaný tovar,
spôsob a cena doručenia tovaru a iné. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby
zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3
Kupujúci má práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14tich dní od prevzatia tovaru.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v písomnej forme
na elektronickú adresu
michaela@whysk.sk
, alebo na korešpondečnú adresu WHY s.r.o.,
Slov.nár.povstania 2363/13, 920 01 Hlohovec. Do lehoty na odstúpenie od zmluvy sa nezapočítava
doba na doručenie odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je následne povinný vrátiť kupujúcemu plnú
cenu tovaru do 14tich dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Kupujúci je povinný do
14tich dní zaslať tovar predávajúcemu na adresu WHY s.r.o., Slov.nár.povstania 2363/13, 920 01
Hlohovec v plnom množstve, bez poškodenia, znehodnotenia a so všetkými vysačkami na tovare. V
prípade ak kupujúci tovar nevráti predávajúcemu, alebo tovar vráti v menšom množstve, poškodený
či znehodnotený, predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu škody. V prípade ak tovar
objednáva kupujúci na IČO, alebo ako veľkoobchod, nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
zaniká a nie je možné ho uplatniť. V prípade výroby na zákazku, najmä pri výbere materiálu, výbere
farbi či potlače materiálu (ďalej len „látke“), výbere doplnkov, výbere veľkosti a podobne nie je
možné uplatňovať právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní. Jedná sa o
zákazkovú výrobu.
3. Dodacie a platobné podmienky
3.1
Obvyklá dostupnosť tovaru s jeho najskorším termínom dodania je uvedená pri každom tovare na
internetovej stránke
www.
whysk.sk
. V prípade objednávky tovaru vyrábaného na zákazku je tovar
doručený zvyčajne do 14tich dní od uhradenia objednávky (pripísania platby na bankoví účet 
predajcu), najneskôr však do 45dní. Pri objednávke tovaru, ktorý je skladom počas pracovného dňa
do 12:00, je tovar väčšinou expedovaný v deň objednávky. V prípade objednávky tovaru, ktorý je
skladom po 12:00 je tovar väčšinou expedovaný najskôr nasledujúci pracovný deň po dni
objednávky. Jedná sa o doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej služby
a je spoplatnené podľa platného cenníka. O cene poštovného je zákazník informovaný pred
odoslaním objednávky pri výbere druhu poštovného. V prípade ak nastane meškanie dodania
tovaru počas prepravy, za túto skutočnosť zodpovedá prepravca a predávajúci za meškanie nenesie
žiadnu zodpovednosť. Za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy, alebo za stratu tovaru počas
prepravy je zodpovedný prepravca. Prípadné reklamácie prepravy tovaru rieši kupujúci a
zodpovednosť za tovar a prepravu tovaru predávajúceho končí predanie tovaru prepravcovi.
Predávajúci je povinný dodať tovar bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia
kúpnej zmluvy v prípade tovaru, ktorý bol v čase objednávky skladom, alebo do 45 dní ak sa
jednalo o tovar vyrábaný na zákazku.
V prípade ak je tovar vypredaný, alebo nedostupný u predávajúceho, predávajúci o tejto skutočnosti
informuje kupujúceho pri každom tovare, alebo e-mailom.
3.2
Predávajúci využíva na doručenie tovaru služby Slovenskej pošty. Cena poštovného a balného sa
zákazníkovi zobrazí v nákupnom košíku a jej výška závisí najmä od váhy objednaného tovaru a
druhu prepravy. Tovar je doručený ako doporučený list, alebo balík do vlastných rúk, na adresu,
alebo na poštu uvedenú kupujúcim. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať do 7 dní od
prvého pokusu o doručenie. Lehota na prevzatie tovaru uloženého na pošte z dôvodu prvého
neúspešného pokusu o doručenie je 7 dní.
3.3
Zobrazenie tovaru na internetovej stránke
www.
whysk
.sk
je len ilustračné. Zobrazenie farebných
odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite, druhu, a nastavení zobrazovacieho zariadenia
kupujúceho.
3.4
Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu ani v lehote 10 dní od prvého pokusu o doručenie, kúpna
zmluva sa od začiatku ruší a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, najmä
náklady na poštovné a balné.
3.4
Kupujúcemu odporúčame pri doručení tovaru riadne skontrolovať či nie je obal vážne poškodený,
narušený, alebo otvorený.
3.5
Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť možnosť osobného odberu tovaru. Kupujúci si po dohode
môže osobne tovar prevziať v mieste sídla spoločnosti WHY s.r.o. Slo.nár.povstania 2363/13, 920
01 Hlohovec. V prípade osobného odberu sa kupujúcemu neúčtuje poštovné ani balné.
3.6
Platobné podmienky pre doručenie tovaru na dobierku ak túto službu predávajúci poskytuje. Ak si
zákazník zvolí doručenie tovaru na dobierku, je povinný tovar na výzvu prepravcu prevziať a za
tovar zaplatiť prepravcovi. Doklad o úhrade je prepravca povinný vystaviť kupujúcemu po úhrade
dobierky. Prepravca nemá oprávnenie predať tovar kupujúcemu bez úhrady dobierky. V prípade ak
si kupujúci vybral platbu dobierkou, je si vedomí poplatku za túto službu a súhlasí s ním. Výška
poplatku, ktorý predávajúci účtuje kupujúcemu je 2,00 EUR bez ohľadu na spôsob dodania tovaru. 
Platobné podmienky pri platbe platobnou kartou, on-line bankové prevody, mobilné platby, bankové
prevody, elektronické peňaženky. Predávajúci využíva tieto služby prostredníctvom spoločnosti
GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká Republika, IČ: 26046768, spoločnosť zapísaná
obchodnom registri vedenom na krajskom súde v Českých Budejoviciach, spis.zn. C/11030.
Platba prostredníctvom platobnej brány GOPAY je zabezpečená systémom 3D SECURE a ochrana
osobných údajov sa riadi platnou legislatívou SR.
4. Reklamačný poriadok
4.1
Zodpovednosť predávajúceho za vady výrobku
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že ponúkaná vec je bez vád, má akosť a vlastnosti určené
v zmluve, garantované predávajúcim či sľúbené v reklame, spĺňa zákonné požiadavky (napr.
bezpečnostné požiadavky), je dodaná v stanovenom množstve, mierach alebo hmotnosti a v
neposlednom rade odpovedá účelu.
Ak niektorý z týchto bodov nie je splnený, tovar má vadu a môže byť reklamovaný. Predávajúci -
zodpovedá za
vady
, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru
(aj vada, ktorá sa vyskytne v
období 6 mesiacoch od prevzatia sa považuje za vadu pri prevzatí) a ďalej za
vady, ktoré sa
vyskytnú v záručnej dobe
(tovar nemusel mať vady pri prevzatí, ale mohli vzniknúť kedykoľvek)
.
V druhom prípade sa však už nemôže jednať o vady na použitých veciach, ktoré vznikli
opotrebením či veci rýchlo sa kaziace.
4.2
Záručná doba tovaru
Zárukou sa rozumie vymedzenie lehoty, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa
vyskytnú na výrobku či v súvislosti s poskytnutou službou. Zákon stanovuje v závislosti od druhy
tovaru rôzne dĺžky záručnej doby (napr. potraviny bez udaného dátumu spotreby majú záruku len 8
dní), avšak
všeobecne pre väčšinu výrobkov je zákonom garantovaná 24 mesačná záručná
doba.
Ak je však na výrobku uvedená lehota pre použitie, ktorá je dlhšia ako záručná doba, platí
záruka až do jej uplynutia.
Poznámka: Záruka 24 mesiacov platí pri kúpe spotrebného tovaru spotrebiteľom. V prípade, že je
uzatváraná kúpna zmluva medzi podnikateľmi, ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý
neobsahuje zákonnú záruku. Samozrejme podnikateľ ju môže svojmu obchodnému partnerovi
poskytnúť, a to buď zmluvne alebo na základe jednostranného vyhlásenia (napr. záručný list).
4.3
Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru
(v prípade nutnej inštalácie odborníkom
beží od nainštalovania). Ak došlo k uplatneniu reklamácie, jej plynutie sa zastavuje až do vybavenia
reklamácie (tj. do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec či vrátené peniaze prevziať) a doba, kedy
zákazník nemal tovar k dispozícii sa do záručnej doby nezapočítava. Ak je výsledkom reklamácie
výmena tovaru za nový, uplatní sa úplne nová celá záručná doba.
4.4 
Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne , včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci múže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru,
výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru,
alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za
bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas
prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu
zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou,
notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby.
4.5
Kupujúci si reklamáciu uplatňuje elektronickou formou, písomne, alebo osobne v sídle spoločnosti
WHY s.r.o. Slov.nár.povstania 2363/13, 920 01 Hlohovec. V prípade ak si kupujúci uplatňuje
reklamáciu formou doručenia tovaru predávajúcemu kuriérskou službou či poštou, náklady na
poštovné znáša kupujúci. V uplatňovaní reklamácie kupujúcim musí kupujúci jednoznačne označiť
akú vadu reklamuje.
4.6
Predávajúci je povinný do 30 dní od doručenia reklamácie vybaviť reklamáciu a ukončiť
reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov :
- odovzdaním opraveného tovaru
- výmenou tovaru
- vrátením kúpnej ceny tovaru
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
-písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu
vydať písomný doklad prostredníctvom poštovej služby Slovenskej pošty.
4.7
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní
odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy
medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa
ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na
začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu
určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS
môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR
s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má
spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný
alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:
ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 
5. Ochrana osobných údajov
5.1
Ochrana osobných údajov sa riadi platnou legislatívou SR.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu v objednávke svoje meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo
a e-mailovú adresu. V prípade ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný predávajúcemu v
objednávke oznámiť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, číslo
telefónu a emailovú adresu.
Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu
po prihlásení na internetovej stránke
www.
whysk
.sk
.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č 122/2013
Z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať
osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných
údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a
spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej
vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi SR.
5.2
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4
ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho
budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám , resp. okruhu príjemcov :
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica a AFES s.r.o., Alekšince 526,
951 22, SR, Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost
s.r.o. (správca serverov), firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), firma
Smartsupp.com s.r.o. (prevádzka chat boxu na webe).
5.3
Informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o volnom
pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných
údajov) (ďalej len „
nariadenie GDPR
“) súvisiace so spracovávaním osobných údajov kupujúcich
pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia
verejnoprávnych povinnosti predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho
dokumentu.
V Hlohovci dňa 01.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 
NGE0N